KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

    Genel Sekreter:  Necdet BOZGEYİK


    Genel Sekreter, Üniversite İdari Teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

    GÖREVLERİ:

    - Üniversite İdari Teşkilatında bulunan birimlerin düzenli, verimli ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak,

    - Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu gündeminin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

    - Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulunda Raportörlük yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

    - Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararlarını ilgili birimlere iletmek,

    - Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, izlemek ve sonuçlandırmak,

    - Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,

    - Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Yönetim Kurulu, Senato ve Rektör tarafından verilen görevleri yapmak ve yaptırmak.

    - E posta, faks yoluyla, YÖK ve çeşitli kurumlardan gelen duyuruların ilgili birimlere resmi yazışma hazırlanarak duyurulması,

    - Gelen- Giden evrakların takip edilmesi, korunması ve saklanmasını sağlamak.

Son Güncelleme: 2013-06-25 11:48:54
                                                                 

                                                                             Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2017