Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.


1- Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin ilgili yasa, tüzük, yönetmelik ve yönergelere göre verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlayarak hizmetlerin yürütülmesini denetlemek,


2- Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, dağıtılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,


3- Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,


4- Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,


5- Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,


6- Üniversitenin iç ve dış yazışmalarını, evrak akışını koordine ederek Rektörlük Yazı İşleri tarafından yürütmek,


7- Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,


8- Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.                                      

Son Güncelleme: 2015-06-23 09:15:48
                                                                 

                                                                             Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2017