KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

    


    Genel Sekreterlik, Üniversite İdari Teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

  

 

  • Üniversite İdari Teşkilatında bulunan birimlerin düzenli, verimli ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak,
  • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu gündeminin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
  • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulunda Raportörlük yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
  • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararlarını ilgili birimlere iletmek,
  • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, izlemek ve sonuçlandırmak,
  • Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
  • Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Yönetim Kurulu, Senato ve Rektör tarafından verilen görevleri yapmak ve yaptırmak.
  • E posta, faks yoluyla, YÖK ve çeşitli kurumlardan gelen duyuruların ilgili birimlere resmi yazışma hazırlanarak duyurulması,
  • Gelen- Giden evrakların takip edilmesi, korunması ve saklanmasını sağlamak.
Son Güncelleme: 2023-12-08 15:29:11

Duyurular RSS

  • Duyuru Yok

                                                                                Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024