1. Rektör

                Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN            


2. Rektör Yardımcıları(Kıdeme Göre)


                 Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR 

                 Prof. Dr. Halil ALDEMİR

                 Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM

 

3. Dekanlar ( Fakülte Kuruluş Tarihine Göre )


                M.R. Eğitim Fakültesi Dekanı

                Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR


                Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı           

                Prof. Dr. Muhammet Fatih KANTER  


                İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı          

                     Prof. Dr. Bektaş TEPE


                Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı          

                Prof. Dr. Kemal DELİHACIOĞLU 


                İslami İlimler Fakültesi Dekanı          

                Prof. Dr. Halil ALDEMİR            


                Ziraat Fakültesi Dekanı          

                Prof. Dr. Mustafa DEDE

 

               Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 

               Prof. Dr. Memet KULE

 

                Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı  

                Prof. Dr. Kani ARICI      

                


4. Enstitü Müdürü ( Enstitü Kuruluş Tarihine Göre )


               Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

                Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ


 

5. Yüksekokul ve M.Y.O Müdürleri (Y. Okul Kuruluş Tarihine Göre)


                Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

                Doç. Dr. Mesut YALÇIN


                Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

                Doç. Dr. Yakup DOĞAN


                Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

                Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ŞAHİNER 


                Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü 

                Doç. Dr. Melda AKBABA


                Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü

                Doç. Dr. Cengiz TAŞKIN

 

                Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

                Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU


6. Genel Sekreter


                Necdet BOZGEYİK


                

Son Güncelleme: 2021-08-18 16:18:25

                                                                                Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2021